logo5

Välkommen.


Vi utför svetsning, maskinbearbetning, montage och servicearbeten
inom process och tillverkningsindustrin.

Certifiering

Arbetet med att certifiera oss mot SS-EN3834 är i full gång. Kvalitetskrav för svetsning - SS-EN ISO 3834

”Kvalitet kan inte kontrolleras in i en produkt, den måste byggas in”.

Citatet är en gammal sanning som alla svets- och montagefirmor är väl medvetna om. Men för att kunna bygga in den rätta kvaliteten behöver svetsprocesser styras på ett effektivt och kontinuerligt sätt.

Vad är SS-EN ISO 3834

Det hjälpmedel som används för att nå rätt kvalitet är standarden ISO 3834. Styrningen innefattar konstruktionsarbete, materialval, tillverkning och kontroll. Företag som i eget intresse ännu inte har infört rutiner för att säkra svetskvaliteten kommer snart att få krav på det utifrån. Inspecta ser redan idag att sådana krav kommer i nya standarder inom många branscher och från beställare och myndigheter.

Företag som utför svetsande tillverkning och montage åt kärnkraftsindustrin har redan krav på certifiering mot ISO 3834-2. Vid tillverkning av tryckbärande anordningar som skall CE-märkas gäller också skärpta krav på styrning av svetsarbetet. Även underleverantörer måste uppfylla relevanta krav på kvalitetsstyrning av svetsande verksamhet som det certifierade företaget åtagit sig.

Vad är syftet med SS-EN ISO 3834?
 • att uppfylla krav och förväntningar hos kunder.
 • att ha ett internationellt kvalitetsstyrningssystem för svetsande företag som är välkänt och används över hela världen.
 • att minska kostnader och risker orsakade av bristande kvalitet i den svetsande verksamheten.
 • att en certifiering enligt ISO 3834 bevisar företagets tekniska expertis.
 • att följa ISO 3834 möjliggör en kontinuerlig förbättring av svetsverksamheten.
Vad är SS-EN ISO 3834?

ISO 3834 beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning kan åstadkommas. Avsikten med standarden är att en lämplig kravnivå ska kunna väljas med avseende på det svetsarbete som skall utföras. Standarden beskriver tre nivåer och består av sex delar:

 • Del 1 av standarden innehåller riktlinjer för vilken av de tre nivåerna som bör väljas beroende på typ av svetsteknisk produktion. Inspecta kan ge råd om vilken nivå av ISO 3834 som är lämplig att följa.
 • Del 2, 3 och 4 beskriver de tre olika nivåerna. Har svetsarbetet liten inverkan på produktens säkerhet eller på dess primära funktioner kan ISO 3834-4 (enkla kvalitetskrav) väljas. När högre krav behöver ställas väljer man ISO 3834-3 (normala kvalitetskrav) eller ISO 3834-2 (omfattande kvalitetskrav).
 • Del 5 är en sammanställning av alla ISO-standarder som ISO 3834 -2, -3, -4 refererar till.
 • Del 6 är en guide till hur ISO 3834 kan implementeras.
 • I Sverige har SIS publicerat en mer omfattande guide genom handbok HB 540 – ”Kvalitetssäkring vid     svetsning”
Certifiering mot SS-EN ISO 3834

Inspecta Produkt och Personcertifiering är som första organisation ackrediterad av SWEDAC för att utföra certifieringar av svetsprocesser mot kraven i ISO 3834.

För att bli certifierad krävs att företaget genom revisioner kan visa att de följer de strikta krav som gäller för t ex materialhantering, produktionsstyrning, personal och utrustning.

En viktig del av ISO 3834 är kravet att svetsansvariga är kompetenta att utföra det arbete som krävs. Detta sker genom att implementera standarden SS-EN ISO 14731 ”Tillsyn vid svetsning – Uppgifter och ansvar”.

Oberoende certifiering mot ISO 3834 av ett ackrediterat certifieringsorgan bidrar till ett ökat anseende och en större marknad. Certifiering mot ISO 3834 kan även utföras i kombination med ISO 9001 och EN 15085.

Certifieringskostnaderna varierar beroende på företagets storlek och hur många platser man verkar på. En certifiering av företaget är en investering för
framtiden.

 

 • atlas copco
 • ericsson
 • fresenius kabi
 • habia cable
 • jerol
 • kraft foods
 • munters
 • sandvik
 • sulzer

Låt oss visa dig vad vi kan tillverka för ert företag!