logo5

Produkter/Galleri

Simeco är en kvalificerad leverantör av innovativa och rationaliserande  funktioner för industrin. Simeco automatiserar kunders tillverkning med förbättrad lönsamhet.

När det gäller kompletta systemleveranser är Simeco både teknikkonsult och leverantör samt installatör av produktionsutrustning. På projektstadiet analyseras den totala bilden - lönsamhet / rationaliseringspotentialen, personsäkerhet, miljö etc. Projektdokumenthjälpmedel är AutoCad och IronCad-3D. CE märkning utföres.

Några av våra produkter