logo5

Referenser

Atlas Copco Tools Tierpverken - Sverige
Tillverkning av fixturer och verktyg för montage och provning av handverktyg. Service samt maskinflytt.

Ericsson AB Gävle - Sverige
Projektering, byggnation av produktionslinjer.

Forsmarks kraftgrupp AB, Forsmark - Sverige
Tillverkning av komponenter och reservdelar.
Service under revisionerna på t.ex. ventiler.

Habia Cable AB, Söderfors - Sverige
Tillverkning av maskiner och hanteringsutrustning. Service.

Fresenius Kabi AB- Uppsala - Sverige
Tillverkning av komponenter, renovering av renovering av movoparter.

Jerol Industri AB, Tierp - Sverige
Medverkan vid konstant utveckling av deras produktionsutrustning och prototyper. Service

Karlit AB, Karlholm - Sverige
Renoveringar och nytillverkning av produktionskomponenter t.ex.
matarskruvar, slussmatare. Service och montage i samband med renoveringar.

Kraft Foods Sverige AB - Tobo - Sverige
Projektering och byggnation av produktionslinjer.

Munters Europe AB Tobo - Sverige
Vi har konstruerat och byggt produktions linjer både till Munters i Tobo och Kina

Sandvik Gimoverken, Gimo - Sverige
Tillverkning av reservdelar som används vid tillverkning av hårdmetall.
Vi har konstruerat och byggt produktionsmaskiner till Sandvik Gimo, Västberga för vidare leverans till USA, Tyskland och Indien.

Sulzer Metco AB, Stockholm - Sverige
Kringutrustning för termisk sprutning.
Vår utrustning styrd från en PLC eller liknande.
Bland slutkunder återfinns bl.a.
Volvo i Köping, Scania Södertälje,
Sunds Defibrator (Valmet) i Sundsvall
Daros Göteborg, Folla Tech Norske Skog.