Helhetsleverantör

Vår kapacitet

Våran maskinpark och våra sammarbetspartners

Våran maskinpark

På maskinbearbetningen utför vi i huvudsak legotillverkning i olika seriestorlekar men arbetar även med produktutveckling och tillverkning. I CAD program som T.ex IronCAD ritar vi upp och modellerar produkter i 3D-miljö, för att sedan producera i våra fleroperationsmaskiner och även sätta ihop i våran svetsverkstad. Vid större konstruktioner och maskiner så installerar och monterar vi även på plats.

Konventionella maskiner

 • Denver LA-430×1000, L-1m
 • Denver LG-460×1600, L-1.6m
 • Denver DM-4vs, 1000x500x550
 • TOS SN63B, Ø360 L-2m

Styrda maskiner

 • Hurco VMX 42 SRT, 1270x610x610

 • Brescia BM-4 TNC 426, 3000x1500x1200

 • Leadwell MCV-OP, 510x360x410

 • Victor Vturn – 20Y, Ø250 L-450mm

 • Victor Vtplus – 20, Ø260 L-320mm

 • Ecocca EL-6120E, Ø380 L-2m

CAD/CAM:

 • AutoCAD LT2000i
 • IronCAD 2016
 • GibbsCAM
 • CIMCO Edit 8

Svets och plåtbearbetning

På våran svetsverkstad utför vi konstruktionsarbeten, reparationsjobb och legotillverkning. Vi utför även plåtberedningar som T.ex klippning, bockning och plasmaskärning.
Svetsjobb som kräver licenserad/certifierad metod kan levereras på avrop.

Svetsutrustning:

– MMA
– TIG
– AC/DC-Puls
– MIG/MAG-Puls

Maskiner:

– SHARK 282 NC Evo, Kap Ø270
– Jaromet SR-30-10, Gradsax L-3m T-10mm
– LGK-200 IGBT, Plasmaskär 1500×3000 T-20mm
– PromeCAM, Kantpress 100 TON L-3m

– LVD PPN 125/30 MNC, Kantpress 125 TON
– Stenhöj Hydraulpress, 100 TON
– Roundo PP185, Vals L-2m T-6mm
– Storebro GK-195, Svarv L-1m
– Guyson Model 6, Blästerskåp

Mekaniker

På Simeco har vi flera mekaniker med många års erfarenhet i branschen som utför servicejobb, reparationsjobb, montage och installationer.

Utöver att  vi har servicemekaniker som löpande går på stora industrier så som Atlas Copco i Tierp, så utför vi även många servicejobb på årliga revisionstopp runt om i Sverige. T.ex så gör vi översyn och reparationsjobb på sodapannan på Iggesunds pappersbru, Plåtreparationer och servicejobb så som kedjebyten och lagerbyten på Nyby sågverk, samt översyn och reparation av rikt och skalsvarv på Erasteel Kloster i Söderfors.

Vi utför även maskinflyttar, exempelvis så har vi flyttat fleroperationssvarvar på Atlas Copco samt vägt in och riktat dessa inför nyinstallation. Vi utför även både stora och små lyftjobb då vi har en kranbil.

Våra samarbetspartners

Pulverlack, förzinkning förnickling, kromning. Långa och korta serier i plåt bockning stansning svetsning.

El, automation.

Härdning

Gummering och plastning

Leverantörer

Stork Drives

Leverantör av komponenter. w

Iscar Sweden

Leverantör av verktyg, skärhållare och skär till maskiner.

Compotech

Leverantör av komponenter.

Ravema

Leverantör av verktyg, skärhållare och skär till maskiner.

Schuchardt Maskin

Leverantör av verktyg, skärhållare och skär till maskiner.

Hedesunda Saminköp

Leverantör av material till tillverkningen, T.ex stål och plast.

C24-Woody

Verktyg, förbrukningsmaterial, skyddsmaterial

Momentum

Leverantör av lager, packningar mm.

Air Liquid

Levererar Gas till svetsning t.ex Argonmix och Mison.

Wickmans färg och måleri

Färg och förbrukningsmaterial.

Stena Stål

Återvinning av rester, T.ex spån och spillplåt från produktion.

Ikaros

Förbrukningsvaror så som absol, sugmattor, spillskydd mm.

Colly verkstadsteknik

Leverantör av verktygshållare, skärhållare och skär till maskiner.

Wiberger

Leverantör av smådetaljer, komponenter och reservdelar.

Certifiering

Arbetet med att certifiera oss mot SS-EN3834 är i full gång. Kvalitetskrav för svetsning – SS-EN ISO 3834

”Kvalitet kan inte kontrolleras in i en produkt, den måste byggas in”.

Citatet är en gammal sanning som alla svets- och montagefirmor är väl medvetna om. Men för att kunna bygga in den rätta kvaliteten behöver svetsprocesser styras på ett effektivt och kontinuerligt sätt.

Det hjälpmedel som används för att nå rätt kvalitet är standarden ISO 3834. Styrningen innefattar konstruktionsarbete, materialval, tillverkning och kontroll. Företag som i eget intresse ännu inte har infört rutiner för att säkra svetskvaliteten kommer snart att få krav på det utifrån. Inspecta ser redan idag att sådana krav kommer i nya standarder inom många branscher och från beställare och myndigheter.

Företag som utför svetsande tillverkning och montage åt kärnkraftsindustrin har redan krav på certifiering mot ISO 3834-2. Vid tillverkning av tryckbärande anordningar som skall CE-märkas gäller också skärpta krav på styrning av svetsarbetet. Även underleverantörer måste uppfylla relevanta krav på kvalitetsstyrning av svetsande verksamhet som det certifierade företaget åtagit sig.

ISO 3834 beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning kan åstadkommas. Avsikten med standarden är att en lämplig kravnivå ska kunna väljas med avseende på det svetsarbete som skall utföras. Standarden beskriver tre nivåer och består av sex delar:

 • Del 1 av standarden innehåller riktlinjer för vilken av de tre nivåerna som bör väljas beroende på typ av svetsteknisk produktion. Inspecta kan ge råd om vilken nivå av ISO 3834 som är lämplig att följa.
 • Del 2, 3 och 4 beskriver de tre olika nivåerna. Har svetsarbetet liten inverkan på produktens säkerhet eller på dess primära funktioner kan ISO 3834-4 (enkla kvalitetskrav) väljas. När högre krav behöver ställas väljer man ISO 3834-3 (normala kvalitetskrav) eller ISO 3834-2 (omfattande kvalitetskrav).
 • Del 5 är en sammanställning av alla ISO-standarder som ISO 3834 -2, -3, -4 refererar till.
 • Del 6 är en guide till hur ISO 3834 kan implementeras.
 • I Sverige har SIS publicerat en mer omfattande guide genom handbok HB 540 – ”Kvalitetssäkring vid     svetsning”

Syftet med att certifiera sig är:

 • att uppfylla krav och förväntningar hos kunder.
 • att ha ett internationellt kvalitetsstyrningssystem för svetsande företag som är välkänt och används över hela världen.
 • att minska kostnader och risker orsakade av bristande kvalitet i den svetsande verksamheten.
 • att en certifiering enligt ISO 3834 bevisar företagets tekniska expertis.
 • att följa ISO 3834 möjliggör en kontinuerlig förbättring av svetsverksamheten.

Inspecta Produkt och Personcertifiering är som första organisation ackrediterad av SWEDAC för att utföra certifieringar av svetsprocesser mot kraven i ISO 3834.

För att bli certifierad krävs att företaget genom revisioner kan visa att de följer de strikta krav som gäller för t ex materialhantering, produktionsstyrning, personal och utrustning.

En viktig del av ISO 3834 är kravet att svetsansvariga är kompetenta att utföra det arbete som krävs. Detta sker genom att implementera standarden SS-EN ISO 14731 ”Tillsyn vid svetsning – Uppgifter och ansvar”.

Oberoende certifiering mot ISO 3834 av ett ackrediterat certifieringsorgan bidrar till ett ökat anseende och en större marknad. Certifiering mot ISO 3834 kan även utföras i kombination med ISO 9001 och EN 15085.

Certifieringskostnaderna varierar beroende på företagets storlek och hur många platser man verkar på. En certifiering av företaget är en investering för
framtiden.